AR 0300 تآكل أو تعرية


تفتت و اهتراء صخور، جروف صخرية، منحدرات، مصاطب، مجاري مائية ….الخ تحت تأثير الماء، العوامل الجوية البيولوجية وأخرى.