AR 0971 فترة الرجوع لشدة هطول مطري معطاة


فاصل زمني وسطي، معبراً عنه بالسنوات، بين حدوث هطول مطري ذو شدة معطاة وهطول مطري ذو شدة مساوية له أو أكبر منه.