PO 0002 ablacja


(1) Proces zanikania lodowca na skutek topnienia, parowania, cielenia się.

(2) Zmniejszanie się zasobów wody w pokrywie śnieżnej spowodowane topnieniem, parowaniem, działaniem wiatru i lawinami.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl