PO 0005 wilgotność bezwzględna


Masa wody zawarta w jednostce objętości powietrza.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl