PO 0022 ewapotranspiracja rzeczywista syn. ewapotranspiracja efektywna;


Sumaryczna ilość wody wyparowanej z gleby i roślin, w warunkach aktualnej wilgotności gruntu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl