PO 0026 aeracja


Napowietrzanie wody powodujące wzrost zawartości w niej rozpuszczonego tlenu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl