PO 0039 aluwialny patrz tez aluwium;


Związany z osadami przenoszonymi przez płynącą wodę.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl