PO 0070 współczynnik obszarowej redukcji (opadów)


Stosunek średniej wysokości opadu na obszarze (zlewni), o danym czasie trwania i okresie powtarzalności, do identycznie określanego opadu w punkcie pomiarowym, leżącym w obrębie tej zlewni.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl