PO 0073 suchość klimatu


Warunki naturalne, w których parowanie przewyższa opady. Charakterystyka klimatu wskazująca na niedostateczną ilość opadów potrzebną do wzrostu roślinności.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl