PO 0081 źródło artezyjskie


Źródło, w którym woda pod ciśnieniem wypływa (z warstwy artezyjskiej) szczelinami lub innymi otwartymi porami, występującymi w warstwach izolujących, przykrywających warstwę wodonośną.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl