PO 0083 opad sztuczny patrz tez zasiew chmur;


Opad drobin (cząstek) wody z chmur, spowodowany przez człowieka. Wywołanie opadu polega np. na rozsianiu w chmurach substancji chemicznych lub mineralnych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl