PO 0123 osady denne, materiał denny


Wymieszane osady leżące w dnie koryta, których cząstki mogą się przemieszczać stale lub tylko chwilowo podczas określonych warunków przepływu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl