PO 0133 biotest


Metoda określania czystości wody za pomocą obserwacji stanu żywych organizmów.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl