PO 0135 biomasa


Całkowita masa żywych organizmów w danym zbiorniku wodnym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl