PO 0139 źródło przelewowe


Źródło powstałe wskutek nadmiernego wypełnienia wodą zbiornika podziemnego w kształcie niecki, pojawia się na kontakcie warstwy wodonośnej z wodoszczelną.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl