PO 0143 granica nasycenia


Powierzchnia rozdziału w gruncie między strefą nasyconą a nienasyconą.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl