PO 0144 aproksymacja Boussinesqa


Rozszerzenie aproksymacji Dupuita na ruch nieustalony wody w warstwach wodonośnych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl