PO 0166 oddziaływanie kapilarne


Wznios kapilarny wody (np. w glebie), pomimo działania siły ciężkości.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl