PO 0172 potencjał kapilarny patrz tez ciśnienie ssące gleby;


Praca konieczna do przemieszczenia jednostki masy wody od swobodnego jej zwierciadła do określonego punktu w glebie, wzniesionego nad zwierciadłem wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl