PO 0178 przeciągnięcie rzeki (kaptaż)


Zmiana kierunku przepływu rzeki w wyniku przecięcia jej działu wodnego przez erozję wsteczną i przechwycenie odpływu przez sąsiednią zlewnię.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl