PO 0179 twardość węglanowa


Twardość wody zależna od zawartości rozpuszczonych związków wapnia i magnezu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl