PO 0187 przepływ korytowy


Przepływ wody o swobodnej powierzchni (pod działaniem siły ciężkości) w naturalnym lub sztucznym korycie.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl