PO 0188 opad korytowy syn. opady na powierzchnię sieci rzecznej;


Opady, które spadające bezpośrednio na powierzchnię wody w korycie rzeki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl