PO 0208 współczynnik odpływu podziemnego


Stosunek odpływu wód podziemnych (lub całkowitego przepływu warstwy wodonośnej) do opadu. W obliczeniach uwzględnia się dopływ i odpływ wód podziemnych oraz zmiany retencji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl