PO 0239 zanieczyszczenie kumulatywne, trwałe


Zanieczyszczenia nie podlegające biodegradacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl