PO 0258 korelacja


Współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl