PO 0275 przemiał


Względnie krótki i płytki odcinek koryta rzecznego położony między zakolami.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl