PO 0279 przepust


Przewód rurowy służący do przepuszczania wody pod drogą, linią kolejową, kanałem lub innymi budowlami.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl