PO 0300 degradacja


Procesy niszczące powodujące wyrównywanie i stopniowe obniżanie powierzchni Ziemi.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl