PO 0309 tempo wyczerpywania


Intensywność, z jaką pobór wody lub drenaż prowadzi do zmniejszania się zapasu wody w zbiorniku lub warstwie wodonośnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl