PO 0315 integracyjny pomiar zmącenia (unoszenia)


Metoda pomiaru zmącenia średniego w pionie batometrycznym (z wyłączeniem warstwy przydennej). Pomiar polega na ciągłym poborze próby wody do batometru, który ze stałą prędkością jest opuszczany w pionie pomiarowym od powierzchni do dna rzeki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl