PO 0331 współczynnik dyfuzji (w ośrodku porowatym)


Ilość rozpuszczonej substancji przechodzącej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego ośrodka porowatego, przy jednostkowym gradiencie stężenia, wyrażana w m2/ h.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl