PO 0332 dyfuzyjność warstwy wodonośnej


Iloraz współczynników przewodności hydraulicznej i retencji warstwy wodonośnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl