PO 0344 studnia chłonna


Studnia używana do usuwania wód drenażowych, zasolonych, zanieczyszczonych itp.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl