PO 0345 model w skali skażonej


Model fizyczny o różnej skali pionowej i poziomej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl