PO 0349 przerzut wody


Przerzut wody z jednej zlewni (cieku) do drugiej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl