PO 0352 różdżka


Gałązka, pręt metalowy lub inny przedmiot, za pomocą którego pewne osoby są w stanie, jak twierdzą, zlokalizować podziemne źródła wody, przewody prowadzące wodę itp.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl