PO 0365 krzywa depresji


(1) Pionowy przekrój przez środek leja depresyjnego.

(2) Wykres przedstawiający zmienność czasową poziomu zwierciadła wody podczas pompowania.

(3) Profil zwierciadła wody, gdy spadek zwierciadła wody przewyższa spadek dna.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl