PO 0396 elektrolit


Substancja podlegajaca dysocjacji na dwa lub więcej jonów podczas rozpuszczania w wodzie.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl