PO 0397 elektroosmoza


Przepływ wody w środowisku porowatym wywołany różnicą potencjału elektrycznego. Zjawisko jest wykorzystywane do odwadniania gruntów pylastych i ilastych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl