PO 0417 estuarium


Lejkowato rozszerzające się ku morzu ujście rzeczne, powstałe w wyniku zatopienia doliny rzecznej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl