PO 0421 parowanie (z wody)


(1) Proces odprowadzania pary wodnej do atmosfery z wolnej powierzchni wody w temperaturze niższej od punktu wrzenia, w istniejących warunkach meteorologicznych.

(2) Ilość pary wodnej odprowadzanej w wyniku parowania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl