PO 0423 basen ewaporometryczny patrz tez ewaporometr;


Przyrząd do pomiaru parowania; jest to stosunkowo głęboki zbiornik lub naczynie o dość dużej powierzchni, w którym dokonuje się pomiarów obniżania zwierciadła wody na skutek parowania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl