PO 0488 płukanie


Usuwanie za pomocą intensywnego strumienia odkładów rumowiska, które wskutek zbyt małej prędkości przepływu zostało zdeponowane w przewodach, kanałach ściekowych, zbiornikach itp.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl