PO 0489 dynamika koryt rzecznych


Dział hydrologii zajmujący się badaniem sił rządzących transportem rumowiska w korytach rzecznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl