PO 0498 ocena sprawdzalności prognozy


Określenie dokładności wydanych prognoz na podstawie statystycznej analizy błędów.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl