PO 0509 zamarzanie


Formowanie się pokrywy lodowej na powierzchni obiektów hydrograficznych pod wpływem niskich temperatur.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl