PO 0551 woda podziemna


Woda znajdująca się pod powierzchnią ziemi, wypełniająca próżnie i szczeliny skalne strefy saturacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl