PO 0552 zlewnia podziemna patrz tez zlewnia, zlewnia powierzchniowa;


Jednostka fizycznogeograficzna zawierająca jedną lub kilka warstw wodonośnych, oddających wodę podziemną do jednego systemu rzecznego, ograniczona podziemnym działem wodnym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl