PO 0553 zapora wody podziemnej patrz tez przegroda;


Masa materiału nieprzepuszczalnego lub trudno przepuszczalnego poniżej powierzchni gruntu, który tworzy zaporę dla strumienia wody podziemnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl